Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sammanfattning av idéskiss över LU:s etablering i Science Village

Över sommaren jobbade bolaget Jais arkitekter fram en idéskiss för hur Lunds universitets etablering i Science Village skulle kunna se ut. Idéskissen bygger dels på material som verksamheterna tidigare tagit fram, genom verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram, och dels på de frågeställningar och diskussioner som lyftes i en gemensam workshop som hölls 8 juni 2020.

Den 14 september i år presenterade Jais arkitekter således sin idéskiss, under den andra delen av den workshop som hölls med de berörda verksamheterna före sommaren. Detta är en sammanfattning av den presentationen.

För er som vill läsa sammanfattningen i sin helhet från Jais arkitekter så finns den här:  LU Science Village JAIS arkitekter (Presentation, 16,4 MB)

Ovan syns analysskisser som visar LUs etablering – Rydbergcentret – i Science Village.

Huvudbyggnaden är placerad i direkt anslutning till det centrala torget där spårvagnsstationen och andra viktiga funktioner finns.

Den centrala placeringen ger möjlighet att koppla ihop Lunds universitets etableringar, såsom Nanolab, Lund Lasercentrum, CMU (Comparative Medicine Unit) mfl i den västra delen av Science Village med det centrala torget vid spårvagnsstationen – Rydbergs torg. Med denna placering av Rydbergcentret finns goda expansionsmöjligheter.

Pilarna i skissen representerar viktiga rörelsestråk, ringarna utmärker viktiga målpunkter i området.

Den nya universitetsbyggnaden ska erbjuda en kreativ mötesplats som lockar besökare från hela universitetet.  Möten mellan studenter och forskare är av yttersta vikt. Organisationen av byggnaden skall ordnas så att mötesplatser uppstår såväl utanför som inuti byggnaden.

För att skapa en kreativ studie- och forskningsmiljö så bör man etablera en tydlig struktur för rörelser inom och till byggnaden. På så sätt koncentreras rörelserna till dessa offentliga stråk och möten uppstår. Här förläggs också gemensamma funktioner såsom café, bibliotek, undervisningsmiljöer och mötes/konferensrum.

 

Huvudbyggnaden är placerad i bästa läge med entrén mot söder i anslutning till spårvagnsdragningen. Rydbergscentret blir på så sätt en tydlig profilbyggnad både när man kommer resande med spårvagn och när man kommer gående från Rydbergs torg. Här skapas en solig entréplats där caféet får en uteservering i bästa läge.

På norra sidan av Universitetstorget ligger den byggnadsdel som innehåller labblokaler och de undervisningslokaler som skall vara knutna till dessa. Byggnaden har egen entré och är sammankopplad med huvudbyggnaden på andra våningen.

Entrérummet, hjärtat i anläggningen, är ett dubbelhögt atrium varifrån man kan nå byggnadens alla delar och även ta sig vidare till LU:s övriga etableringar på Science Village via entrén mot nordväst. Här finns café, gemensam reception för hela centret, bibliotek och kårfunktioner.

Nästa steg i utvecklingen av LU:s etablering är nu för institutionerna att diskutera och komma fram till lösningar rörande frågor såsom samutnyttjandet av lokaler och själva utformningen av lokalerna (kontor, undervisningssalar etc.). För att effektivisera LU:s nya byggnader bör enhetlighet och generaliserade rumstyper diskuteras. 

 

 

 

 

oktober 30, 2020

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Lokalprogram