Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetssammanfattning för Lunds universitets Science Village-etablering för november – december 2023

Detta nyhetsbrev sammanfattar och uppdaterar er prenumeranter på vad som sker kring Lunds universitets etableringsarbete i Science Village. Nyhetsbrevet täcker Etapp 1, Nanolab Science Village, samt Etapp 2, samlokalisering av LTH och Naturvetenskapliga fakulteten i området. De senaste händelserna relaterade till Science Village-området inkluderas också. Detta nyhetsbrev täcker perioden november – december 2023.

This news summary in English

En hälsning från projektgruppen
Vi i projektgruppen för Science Village-etableringen (Etapp 2) vill rikta ett stort tack till alla er som varit med och stöttat oss under det gångna året. Vi lägger just nu den sista handen på lokalprogrammet för Etapp 2. Det färdiga programmet kommer att skickas till rektor i slutet av december. För er som vill veta mer om arbetet så är ni välkomna till vårt informationsmöte (se mer information nedanför). Innan vi släpper taget om 2023, så ville vi ta en titt på några av höjdpunkterna från året. Läs mer på bloggen så ses vi nästa år!
Blogginlägg: Projektgruppen tackar för detta fantastiska år som gått 

Inbjudan till informationsträff den 5 februari om lokalprogrammet för Etapp 2 
Välkommen att delta i informationsmöte om lokalprogram och framtidsplaner för arbetet kring Lunds universitets Science Village-etablering, Etapp 2. Mötet äger rum i Lundmarksalen, Astronomihuset, den 5 februari 2024, kl. 15.00-16.15. Mötet kommer att hållas på engelska, och är ett internt informationsmöte för berörda verksamheter. Alla intresserade från universitetet är dock välkomna att delta! 
Informationsmöte: Inbjudan på LU i Science Village-bloggen. 

Hur engagerar projektgruppen studenter för att skapa ett studentvänligt Science Village?
Frågor har kommit in till gruppen hur studentperspektivet inkluderas i arbetet. I detta blogginlägg ger vi dig en inblick i hur vi involverar studenterna för att säkerställa att deras behov och åsikter kommer fram i etableringsarbetet. Läs hela inlägget på LU i Science Village-bloggen

Vad händer nästa år?
Det är mycket som sker nästa år. Det inlämnade lokalprogrammet ska analyseras och utvärderas, studier över området måste till och många viktiga beslut ska tas. I februari, i samband med informationsmötet, kommer vi att berätta mer om arbetet som ska ske under året och vilken ny laguppställning vi har i projektet. Detta kommer även att publiceras på LU i Science Village-bloggen.

Vill du ha uppdateringar från etableringsarbetet så kommer det från och med årsskiftet att finnas två informationsvägar. Är du anställd vid Naturvetenskapliga fakulteten eller LTH så kommer du att få regelbundna uppdateringar genom etablerade nyhetsbrev såsom Insidan, LTH-Svepet, och utskick på den institution du arbetar på.

Arbetar du utanför dessa två fakulteter så finns möjlighet att direkt prenumerera på blogginlägg. Prenumerationsfunktion finns längst ned på sidan på LU i Science Village-bloggen, eller så kan du mejla lusciencevillage@science.lu.se  så läggs du till som prenumerant.