Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Event: Information Meeting on the Premises Programme, Stage 2

For information about the meeting in English, please scroll down.

Välkommen att delta i informationsmöte om lokalprogram och framtidsplaner för arbetet kring Lunds universitets Science Village etablering, Etapp 2. Informationsmötet äger rum i Lundmarksalen, Astronomihuset, den 5 februari 2024, kl. 15.00 – 16:15. Kaffe och kaka serveras från 14:45.

Tillsammans med White Arkitekter kommer projektgruppen att presentera det lokalprogram som arbetats fram under 2023, samt den arbetsinsats som legat till grund för detta program. Dessutom kommer ni att få insyn i det fortsatta arbetet under 2024 och vilka nyckelpersoner som är involverade. Mötet kommer att hållas på engelska.

Mötet är avsett för de direkt berörda av etableringen, men alla anställda och studenter vid Lunds universitet är välkomna att delta.

In English:

Welcome to participate in the update meeting regarding the premises programme and future plans for Lund University Science Village establishment, Stage 2. The meeting will take place in Lundmark Hall, Astronomy Building, on February 5, 2024, from 3:00 PM to 4:15 PM. Coffee and fika will be served from 2:45 PM.

Together with White Architects, the project team will present the premises programme developed during 2023, as well as the effort that has formed the basis for this program. Additionally, you will gain insight into the ongoing work in 2024 and what key individuals will be involved. The meeting will be held in English.

The meeting is intended for those to be directly affected by the establishment, but all employees and students at Lund University are welcome to participate.

Where: Lundmark Hall, Astronomy Building
When: Monday, 5 February, 2024
When: 15.00 – 16:15 pm
Language: Englishnovember 30, 2023

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Event