Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Hur engagerar projektgruppen studenter för att skapa ett studentvänligt Science Village?

Image from one of several workshops held with students over the past two years, focusing on their needs and thoughts regarding the Science Village development.

This blog post in English.

När det gäller Science Village-etableringen så har frågor kommit in till gruppen hur studentperspektivet inkluderas i arbetet. I detta blogginlägg ger vi dig en inblick i hur vi involverar studenterna för att säkerställa att deras behov och åsikter kommer fram i etableringsarbetet.

Projektgruppen är fast övertygad om att det är studenterna, tillsammans med lärare, forskare, teknisk- och administrativ personal med intressenter såsom företag och organisationer, som kommer att göra Science Village levande och pulserande. Utan studenterna kommer området inte att uppnå sin fulla potential som en innovativ, kreativ och trivsam plats.

Projektgruppen har därför tagit flera initiativ för att involvera studenterna på olika sätt:

  • Vi samarbetar aktivt med studentkårerna och deras representanter för att säkerställa att etableringen blir gynnsam för alla delar av universitetet.
  • Vid varje styrgruppsmöte deltar en studentrepresentant från antingen Teknologkåren vid LTH (TLHT) eller Lunds Naturvetarkår (LUNA), och även doktorandrepresentanter genom Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) har möjlighet att bidra till diskussioner och beslut i den fakultetskopplade styrgruppen. Även i styrguppen kopplad till universitets centrala del sitter en studentrepresentant med.
  • För att fånga studenternas perspektiv har vi genomfört flera workshops och samtal. Förra året hölls tematiska workshops av campusutvecklingskontoret kring universitetets drivkrafter, där studenter deltog och bidrog till arbetet med campusplanen och som projektgruppen har tagit del av. Under året hölls även en specifik studentworkshop för Science Village, där vi lyssnade på studenternas behov, krav och önskemål inför skapandet av lokalprogrammet.
  • Därutöver har dialogmöten mellan universitetet, Lunds kommun och andra parter för att diskutera vad som gör ett campus attraktivt, och studentrepresentanter deltog aktivt i dessa möten. Deras synpunkter och önskemål tas på allvar och beaktas noga i arbetet framåt.

Studentkårerna TLTH och LUNA samt Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) har tydligt lyft fram viktiga krav, inklusive att Science Village inte bara bör fungera som en plats för föreläsningar och studier utan också erbjuda utrymmen för sociala aktiviteter och möjligheter att bygga relationer och nätverk med företag och organisationer.

Under vårens designdrivna-dialoger och andra initiativ har projektgruppen kontinuerligt involverat studenterna för att säkerställa att deras röster hörs och beaktas. Vi är medvetna om studenternas oro kring pendlingsavstånd, kostnader och isolering och arbetar aktivt för att skapa en levande och trygg miljö i Science Village.

Genom att inkludera studenternas perspektiv strävar vi efter att skapa ett Science Village som inte bara är en plats för plugg utan också en plats där studenterna trivs, växer och skapar minnen för livet. Universitetet är studenternas arbetsplats lika mycket som för anställda. Vi är engagerade i att forma framtiden för Science Village tillsammans med studenterna för att göra det till en plats där de verkligen känner sig hemma och delaktiga.

Skriven av Cecilia Schubert, kommunikatör Science Village-etableringen, Etapp 2

november 29, 2023

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Studenterna