Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

september 25, 2020 | lusciencevillage

Vision för CAS (Centrum för Analys och Syntes)

CAS diskuteras som en del av den första etappen av etableringen på Science Village. Nu har en vision om kemi vid Lunds universitet utarbetats …
  • Alla blogginlägg
  • Verksamhetens visionsarbete
0 Kommentarer
september 8, 2020 | lusciencevillage

Vision för Lunds universitets etablering i Science Village beslutad

Universitetet beslutade i december 2019 att uppdra åt Viktor Öwall (rektor LTH), Sven Lidin (dekan Naturvetenskapliga fakulteten), Erik Renström (dekan Medicinska fakulteten), Peter Honeth …
  • Alla blogginlägg
  • Verksamhetens visionsarbete
0 Kommentarer