Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Vision för Lunds universitets etablering i Science Village beslutad

Universitetet beslutade i december 2019 att uppdra åt Viktor Öwall (rektor LTH), Sven Lidin (dekan Naturvetenskapliga fakulteten), Erik Renström (dekan Medicinska fakulteten), Peter Honeth (särskild utredare), Marianne Gullberg (föreståndare Humanistlaboratoriet), Olle Söderman (projektledare Etableringsgruppen) samt LUS:s ordförande Gustav Ekström att under ledning av prorektor Sylvia Schwaag Serger utarbeta en vision för Lunds universitets etablering av verksamheter på Brunnshög inom Science Village. I arbetet utgjorde projektledare Carina Jarl stöd till prorektor.

Syftet med uppdraget var att skapa en vision som ska underlätta kommunikation, diskussion och engagemang för Science Village från alla verksamheter vid Lunds universitet.

Visionen är nu beslutad av rektor Torbjörn von Schantz och han har kommenterat visionen i ett blogginlägg. Visionen sammanställdes utifrån material insamlat vid tre workshops under våren med deltagare utsedda av respektive dekan från  samtliga fakulteter. Arbetsgruppen vill tacka alla studentrepresentanter, samtliga fakulteters företrädare och de kommunikatörer från Lunds universitet som deltagit i processen och tänkt kring universitetets framtid i ljuset av Science Village-etableringen.

Nästa steg är att formge och kommunicera kring visionen, så att den skapar engagemang inom universitetet och hos externa parter, exempelvis ESS, andra universitet och myndigheter, finansiärer och aktörer inom näringsliv och industri.

Universitets- och fakultetsledningarnas uppgift är nu att säkerställa tydligt ledarskap, inspirerande kommunikation och effektiva plattformar för det fortsatta arbetet – liksom de resurser som krävs för att förverkliga visionen.

Dokument
Ladda ned visionen för Lunds universitets etablering i Science Village (PDF, 226 kB).
Läs beslutet om Science Village visionen från Universitetsstyrelsen (PDF, 30 Mb)
Lund University’s vision for Science Village – English version (PDF)