Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Nyhetsbrev från LU@SV

Vad har hänt under november-december 2020? Projektgruppen LU@SV informerar:

Science Village-gruppen har just presenterat en rapport till Universitetsstyrelsen (PDF) om utvecklingen av etableringsarbetet 2019-2020. Lokalprogrammet som, enligt uppdraget, skulle presenteras nu i december kommer i stället att presenteras i april 2021. Anledningen till förseningen är att inriktningsbesluten från fakulteternas styrelser fördröjdes samt den ökade arbetsbördan för verksamheterna med anledning av pandemin.

Uppdraget för Science Villageg-ruppen har därför förlängts till och med juni 2021. Det innebär att Lunds universitets nya ledning får tid på sig att utforma den organisation och det stöd som krävs för fortsatt arbete med etableringen.

Vi, i Science Village-gruppen, har under hösten träffat andra aktörer med koppling till vårt arbete. Det är representanter och nyckelpersoner som vi behöver samverka med för en koordinerad insats under etableringen. Några av dessa möten/evenemang vill vi gärna informera om:   

Pro Nano, Michael Salter (RISE)
I Lund etablerar RISE nu ProNano, Sveriges första test och demomiljö för industrialisering av nanoteknik-baserade material, processer och komponenter. Anläggningen ger, enligt ProNano, nya möjligheter för svenska innovationer inom nanoteknologi att skala upp och bli kommersiellt gångbara. Testbädden ProNano etableras i nära samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. Läs mer på RISE hemsida.

Arbetstagarorganisationerna
Gruppen träffar regelbundet företrädare för arbetstagar-organisationerna, Kristina Jönsson och Kjell Nilsson, för att informera och föra dialog om utvecklingen och processen för Science Village etableringen. Det förändringsarbete som nu inletts kommer att påverka både anställda och studenter i framtiden, vilket gör dessa möten viktiga.

Lunds kommun
Eva Dalman är projektledare för Brunnshögsgruppen som består av företrädare från Tekniska förvaltningen, kommunkontoret och Byggnadsnämnden. Eva hade mycket att berätta och du hittar dokument, bilder, ramprogram och mycket annat på Lunds kommuns hemsida.
Vi kom överens om att ha ett möte efter helgerna tillsammans med studentrepresentanter från kårerna då Eva presenterade intressanta idéer och planer om framtida studentbostäder på Brunnshög.

Studentkårerna
I början av december anordnade SV-gruppen ett webbinarium så att kåraktiva studentrepresentanter, under en lunch, fick möjlighet att höra JAIS arkitekter presentera sin skiss och ställa frågor om hur ett framtida campus kan komma att se ut.
Läs mer om denna process i ett tidigare blogginlägg.

ESS/MAX IV kansliet
ESS/MAX IV-kansliet leds av Mikaela Rapp och är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli vars uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​ genom att:

  • öka kunskapen i Sverige om anläggningarna
  • verka för att bredda Sveriges användning av anläggningarna
  • öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer
  • synliggöra initiativ
  • samordna pågående och planerade nationella insatser
  • stödja aktiva aktörer

Under mötet med Mikaela fick vi en presentation av kansliets implementeringsplan som ska presenteras för regeringen senast vid årsskiftet. Ett Råd har upprättats som ska bistå kansliet i strategiska frågor som rör ESS och MAX IV.
Rådets medlemmar hittar du här (PDF).
Läs mer på VR:s hemsida

Inför nästa år
In i det sista, så här före helgerna, pågår inrättandet av olika grupper med fokus på lärandemiljö, forskningslabb, kontor och mötesplatser, stöd- och gemensamma funktioner samt mervärde. Syftet med dessa grupper är att vi gemensamt ska kunna utforma ett lokalprogram utifrån visioner och verksamhetens framtida behov så att det kan presenteras för Universitetsstyrelsen i april 2021.

Men innan dess ska vi fira att coronaåret 2020 snart är till ända och att vi lyckats arbeta och hålla energinivån i balans trots distans. Vi får verkligen hoppas att det nya året med vaccinationer inom en nära framtid, återger oss en del av det vi saknat – framför allt närhet till nära och kära.

Science Village gruppen önskar er alla härliga helger! Vi ses nästa år – digitalt eller fysiskt.

 

december 18, 2020

Inlägget postades i

Alla blogginlägg