Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Hallå där Charlotta Turner! Hur ser arbetet med Science Village-etableringen ut nästa år?

Parts of the project team visiting Forum Medicum. From left: Charlotta Turner, Joanna Oberda, Maria Ovesson, and Charlotte von Brömssen with project leader Jacob Donér. New faces will join the project team next year. Image: C. Schubert.

This blog post is available in English here.

Projektledaren Charlotta Turner berättar i den här intervjun hur projektarbetet för Etapp 2 och Lunds universitets etablering i Science Village kommer att föras under 2024. Denna intervju är del två av en längre intervju. Vill du läsa om det aktuella läget med lokalprogrammet så rekommenderar vi del ett som du hittar här:

Hallå där Charlotta Turner! Vad händer just nu kring Science Village-etableringen?

Det är många som undrar hur projektarbetet kring etableringen fortsätter under 2024. Vad kan vi säga redan nu om arbetet för nästa år? 

Charlotta: När vi blickar framåt har projektgruppen redan påbörjat planeringen för 2024. En av de viktigaste uppgifterna för nästa år blir att fortsätta arbeta med lokalprogrammet så att det möter verksamhetens behov på bästa sätt.  

Projektgruppen måste även se över olika säkerhetsaspekter och involvera räddningstjänsten för att säkerställa trygga och säkra lokaler i Science Village. Diskussioner om framtidens kontorsmiljöer måste också inledas. Det är viktigt att utforska hur kontorsmiljöer kan utformas på bästa sätt för att stödja våra medarbetare och deras arbete.

Hyreskostnaderna måste också utvärderas och titta på olika strategier för upphandling. Eftersom vi varken äger marken eller tilltänkta byggnader kommer vi att behöva samarbeta med externa parter för att bygga våra nya faciliteter, och vi kommer behöva se över hur dessa avtal ska utformas.

Det är väldigt viktigt att detta arbete går hand i hand med verksamhetsutveckling. Detta är inte endast ett byggprojekt, utan verksamhetsutvecklingen är en integrerad del av hela processen. Att förlora vårt fokus på verksamheten kan vara kostsamt, och därför måste verksamheten vara en aktiv del av arbetet. Med verksamhet menar jag både fakulteter, N och LTH, och de berörda institutionerna kemi, fysik och EIT.

Du har varit projektledare för arbetet under detta år. Hur ser din roll ut nästa år?

Charlotta: Projektgruppen kommer att fortsätta existera men med delvis ny laguppställning. Vi räknar med att behålla en liknande struktur, men med ny projektledare och biträdande projektledare. Jag kommer att påbörja tjänsten som vice dekan för grundutbildning på naturvetenskapliga fakulteten vid årsskiftet, och Maria Ovesson, nuvarande bitr. projektledare återgår till sitt ordinarie uppdrag vid N kansliet.

En ny projektledare har ännu inte utsetts men kommer förhoppningsvis att annonseras inom kort. Jag kommer att fortsätta ha insyn och göra inspel i arbetet utifrån min nya tjänst med fokus på utbildningsfrågor för fakulteten! Styrgrupperna fortsätter som tidigare, men i styrgruppen för N och LTH kommer några nya ansikten där med då kemi och fysik får nya prefekter till årsskiftet.

Jag hoppas att projektet kommer att fortsätta att vara en kraft som driver både bygg- och verksamhetsmässig utveckling, med stöd från LU Byggnad, och med en stark betoning på samarbete mellan alla inblandade.

november 1, 2023

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Intervju