Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

juni 2, 2020 | lusciencevillage

Nyhetsbrev från projektgruppen LU@SV

Vad har hänt under april-maj 2020? - Etableringsgruppen hade den 23 april ett möte med Christian Lindfors, ny VD för Science Village Scandinavia AB. …
  • Alla blogginlägg
0 Kommentarer