Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Vad kan vi lära av varandra? Inspirerande “LU Campus Tour” ger flera insikter

I augusti arrangerade verksamhetsprojektgruppen en “LU Campus Tour” för att utforska renoveringar och nybyggnationer som genomförts på Lunds universitets egna campus under de senare åren. Rundturen lockade både de som är involverade i arbetet med Science Village och medarbetare som arbetar med sammanslagning av CEC, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) samt geologiska institutionen inom naturvetenskapliga fakulteten.

Syftet med denna rundtur var att dra inspiration från universitetets egna campusprojekt och färdigställda byggnader som båda förändringsprojekt kan dra nytta av. Projektgruppen för Science Village var övertygade om att där finns många lärdomar och insikter att dra från våra egna kollegor istället för att alltid åka land och rike runt och besöka andra universitet – och det fick vi rätt i!

Första stoppet: Campus Paradis

Under denna förmiddag hann den cirka 25 personer stora gruppen med tre olika stopp. Det första besöket ägde rum på Eden, som renoverades under 2013/14 på Campus Paradis. Där blev gruppen guidad av Björn Badersten, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Robert Holmberg, projektledare och biträdande projektledare Jenny Egidius för lokalprojektet “Campus Paradis”. Särskilt Gamla Köket, som numera huserar Socialhögskolan, utgjorde ett fokusområde under rundvisningen.

Renoveringarna och utbyggnaden på Eden resulterade i förbättrade lokaler och inkluderade till och med en “skybar” i lunchrummet. Statsvetenskapliga institutionen var överlag mycket nöjda med resultatet av renoveringarna, särskilt förändringarna i lunchrummet där det blev ljusare och mer öppet genom glaspartier och öppna ytor. Eden har blivit en central mötesplats efter renoveringarna, med studenter som samlas i foajén där ett café och olika sittgrupper nu har skapats.

Gamla Köket har också genomgått en renovering med tillbyggnader i form av nya studieplatser och utbildningsmiljöer, och fler utrymmen för studenter att samtala och socialisera i, samt förbättrade kontorsmiljöer. Denna renovering var särskilt inriktad på att förbättra studiemiljöerna, skapa en ny hörsal och öppna upp huset för att främja naturliga mötesplatser. Utöver detta har en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor, samt en uteplats skapats. Åtgärder har även vidtagits för att förbättra inomhusklimatet genom uppgraderingar av installationerna. De inspirerande förändringarna i Gamla Köket gav värdefullt perspektiv, speciellt för verksamheter inom naturvetenskapliga fakulteten som eventuellt kommer att stå inför renoveringsbehov.

Stopp nummer två: Forum Medicum
Efter besöket på Campus Paradis fortsatte gruppen till Forum Medicum som nyligen invigts. Hus E, som det nu benämns som, är en imponerande glasbyggnad mitt på Sölvegatan mellan LUX och Astronomihuset.

Forum Medicum är ett projekt för Medicinska fakulteten, vars mål var att samla hälsovetenskaplig och biomedicinsk forskning och utbildning i ett gemensamt biomedicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscenter, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund. Sammanlagt kommer 4000 studenter, forskare och medarbetare att ha sin bas i de nya lokalerna. Byggnaden rymmer en restaurang, ett café, kontorsmiljöer, konferensfaciliteter och studieplatser. Dessutom innehåller den undervisningslokaler som främjar innovativ undervisning. Rundturen leddes av Joanna Oberda, projektledare, Jakob Donnér, ordförande, och Adelé Månsson, samordnare vid Avdelningen för övergripande utbildningsstöd.

Forum Medicum visade sig vara en fantastiskt imponerande byggnad som gav flera värdefulla insikter, särskilt med tanke på etableringen i Science Village där fakulteterna N och LTH planerar nybyggnation. Allt från nya rutiner för lokalbokning av lärosalar och nytänkande kring mötesplatser och studieplatser visades och diskuterades. Det gav gruppen en bred överblick över hur byggnaden kommer att fungera och många nya tankar att ta med hem till de olika projekten.

Ett sista stopp: M-huset
M-huset, som uppfördes 1963 på LTH:s campus och är en av arkitekten Klas Anshelms ikoniska byggnader för Lunds Tekniska Högskola, låg också på dagens schema.

För att möta kraven på en modern lärande- och forskningsmiljö genomgick M-huset, tillsammans med flera andra byggnader i området, renoveringar och utbyggnader. Dessa förändringar, som färdigställdes 2023, har bidragit till att öppna upp den tidigare dunkla och slutna byggnaden. Byggnaden fick en ny glasentré på baksidan, attraktiva utomhusmiljöer skapades och inbjudande studielandskap med ökad kapacitet för studieplatser genom hela byggnaden. Laboratorier omgestaltades och moderniserades från golv till tak, inklusive ventilation, el och belysning. Flera labb öppnades upp med glasväggar och dörrar för ökad transparens. Dessutom inkluderade M-huset två nya undervisningslokaler, varav den ena var placerad i den tidigare Ångpannehallen och den andra i en helt ny rund byggnad, Teknodromen. Teknodromen, en så kallad multisal, erbjuder möjligheter till varierande pedagogiska metoder, från gruppövningar och diskussioner till föreläsningar. Gruppen leddes runt av Andreas Svensson, Lokalcontroller vid Service och teknik, LTH.

Sammanfattningsvis var rundturen en oerhört givande och tankeväckande upplevelse. Deltagarna fick en ökad medvetenhet om de resor andra fakulteter har gjort och hur mycket värdefullt som kan hämtas från att dela erfarenheter med varandra. Denna erfarenhetsrikedom erbjuder en källa av insikter, kunskap och inspiration – allt på vårt egna campus.

Blogginlägg skrivet av Cecilia Schubert, kommunikatör Science Village-etableringen. Alla bilder tagna av Cecilia Schubert.

augusti 29, 2023