Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Uppdateringsmöte om Lunds universitets Science Village-etablering

Lunds universitets spännande satsning på Science Village går framåt, och det senaste uppdateringsmötet 26 september gav oss en insyn i de senaste framstegen i etableringsarbetet. Mötet hölls både på plats och online, och var en del av Fysicums regelbundna informationsmöten i Rydbergs sal. Inbjudna var främst de direkt berörda av etableringsarbetet.

Vi som är aktiva i etableringsarbetet är tacksamma för det stora engagemanget från alla deltagare och stort tack till alla som kom eller var med via skärm!

Under mötet delades information om Etapp 1, Nanolab Science Village, och Etapp 2, som handlar om samlokaliseringen av fysiska och kemiska institutionerna samt delar av EIT.

Anneli Löfgren, projektledare för Etapp 1 höll presentation om var dem är i processen med att etablera Nanolab i området. Hennes presentation kan du ta del av här:

Else Lytken, medlem i verksamhetsstyrgruppen och kommande prefekt för fysiska institutionen, höll presentation om Etapp 2. Informationen berörde vad projektgruppen tar med sig från de design-drivna dialogerna som hölls i våras, och vad som händer nu i höst vad gäller att ta fram ett lokalprogram och verksamhetsmässigt omfattningsförslag. Hennes presentation hittar du här:

Om du har frågor om innehållet i presentationsmaterialet eller om etableringsarbetet i allmänhet, tveka inte att kontakta oss på lusciencevillage@science.lu.se. Vi finns här för att svara på dina frågor och koppla dig till rätt person för ytterligare information.

Nästa uppdateringsmöte är tänkt att äga rum i januari. Fokus för mötet kommer att vara det lokalprogram för samlokaliseringen i Science Village som tas fram under hösten av projektgruppen med deadline slutet av december.