Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Studiebesök vid DTU och Köpenhamns universitet

Storslagen entré i en av byggnaderna på DTU Campus i Lyngby, Köpenhamn.

Den 26 januari 2023 besökte några ur projektgruppen för Science Village-etableringen (Etapp 2) tillsammans med representanter från NanoLab Science Village Danmarks tekniska universitet (DTU), på deras Lyngby Campus norr om Köpenhamn samt Köpenhamns universitet, Institutet för plant- och miljövetenskap i Frederiksberg.

Med på resan vad från NanoLab Science Village, Luke Hankin och Fredrik Österberg, och representanter från verksamhetsutvecklingsprojektet Science Village-etablering Etapp 2 var Charlotta Turner, Charlotte von Brömssen, Maria Ovesson, Knut Deppert, Cecilia Schubert samt kommunikationsansvarig på naturvetenskapliga fakulteten, Johanne Elde.

Syfte och frågeställningar: lära oss från deras bygg- och lokalprogramsprocesser samt bli inspirerade av nya byggnader på campus; vad har dem gjort bra, och mindre bra, i sina processer som vi kan dra lärdomar från? Hur arbetar dem i organisationen och hur är byggprojekten strukturerade? Möter de samma utmaningar som vi vid Lunds universitet eller hur ser processerna ut för dem i Danmark?

Besöket har summerats i en presentation med bilder från besöket. Presentationen är baserad på reflektioner från gruppen.

Ladda ned gruppens reflektioner – Studieresa Köpenhamn 26 januari 2023 (PDF, ny flick, 10 MB)