Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Studiebesök på Niels Bohr Institutet och Science City Lyngby, Köpenhamn

Den andra maj i år besökte projekt- och styrgruppen för Science Village-etableringen (Etapp 2), tillsammans med kollegor från kemiska och fysiska institutionerna, Niels Bohr-institutet i Köpenhamn och nätverket Science City Lyngby. Studiebesöket avslutades med en rundtur av Microsofts byggnad Domicile i Lyngby, norra Köpenhamn.

Syftet med studiebesöket var dels att dra lärdomar från Niels Bohr Institutets byggprocess till det egna etableringsarbetet och dels att inspirera och få deltagare att fundera över vilken roll Lunds universitet spelar i att skapa ett innovativt och attraktivt forskningsområde i Science Village.

Niels Bohr Institutet i Köpenhamn

Niels Bohr Institutet är en institution vid Köpenhamns universitet som främst fokuserar på teoretisk och experimentell forskning inom fysik och astronomi.

När de nya byggnaderna vid Niels Bohr (NBB) står färdiga kommer de att husera 3-4000 studenter, 800 forskare, 260 PhD-studenter och 200 teknisk och administrativ personal. De nya byggnaderna är tänkta att bli hem åt ämnena fysik, kemi och didaktik.

Ritning nedan visar de två nya byggnaderna med en gångbro, “skywalk”, mellan dem. Byggnad till höger är labbhuset och till vänster syns kontorslokal.

Fakta om de nya Niels Bohr byggnaderna
Plats: På Jagtvej och Universitetsparken i Köpenhamn
Hyresvärd: Vejdirektoratet
Maximal bruttoarea: 45 000 m2 inkl. källare


Genomförande av byggnadsprojektet vid Niels Bohr

Gruppen fick en genomgång av representanter från Niels Bohr som berättade om projektet – från start till var de är idag.

Byggnadsprojektet har visat sig vara svårt att genomföra på grund av en rad olika problem. Bland annat har hanteringen av den avancerade teknik som labblokalen kräver, särskilt ventilationen, varit otillräcklig, vilket har lett till både funktionella och ekonomiska problem, både under byggprocessen men även i samband med att byggnaden tagits i bruk av verksamheten. Labblokalen är fortfarande inte öppet för fullskalig aktivitet, och projektet är väldigt försenat. Många av utmaningarna har varit tekniska kopplade till byggnaden, men några har varit organisatoriska. De många utmaningar som byggprojektet har kantats av fick vi som deltog i studiebesöket väldigt generöst ta del av.

En av lärdomarna från NBB är att hela processen måste involvera forskare och studenter i så stor utsträckning som möjligt – från ett tidigt stadium och hela vägen in i mål. Forskarna och teknisk personal måste framförallt involveras i specificeringen av kraven för laboratorierna.

En sak gruppen hörde på studiebesöket är att se en byggnad för kemi och fysik som en ”hyperkomplex maskin”, som bör byggas inifrån och ut, snarare än att försöka passa in funktionerna i ett ”fint skal” som ska se ut på ett visst sätt.

Studiebesöket gjorde ett starkt intryck på gruppen och här finns mycket att lära och ta med sig till etableringsarbetet.

Bilder från gruppens studiebesök på Niels Bohr Institutet:

Science City Lyngby och Microsoft Domicile

Samma eftermiddag besökte gruppen nätverket Science City Lyngby samt fick en rundtur på Microsofts byggnad Domicile i Lyngby. Syftet med besöken var att se hur Science City Lyngby arbetar med att skapa ett innovativt och livskraftigt område som samarbetar med företag, kommunen, universiteten (bl.a. DTU), och kulturella institutioner i närområdet.

Nätverkets vision är att göra Lyngby-Taarbæk till en av Europas ledande kunskaps- och universitetsstäder med de bästa förutsättningarna för utbildning, forskning, företagande och start-ups.

Besöket ledde till flera samtal om vilken roll Lunds universitet skulle kunna spela i att, gemensamt med andra aktörer, vara med och forma Science Village-området till ett tilldragande och innovativt forskningsområde där nyckelaktörer vill verka.

Läs mer om Science City Lyngby på deras hemsida – vidensby.dk

Microsoft Domicile

Microsoft är en av många företagsaktörer i området och var vänliga att ta emot gruppen och ge en rundtur i deras byggnad från 2015. Domicile var oerhört inbjudande, mysig, och ljus. Ett stort gemensamt café och restaurang på nedre plan som var öppen för allmänheten. Resterande del av byggnaden var för medarbetare endast, men slussen för att komma in och uppför trapporna var transparent så man kunde se genom hela bottenvåningen och upp, vilket gav en inbjudande och känsla av öppenhet.

Från våning två och upp fanns öppna kontorslokaler, blandat med inglasade mötesrum för både stora och små grupper eller enskilt arbete. Medarbetarna har möjlighet att alternera mellan att arbeta i öppet landskap eller enskilt eller i grupp i ett av mötesrummen. Vi möttes även av flertalet småstationer för att ta kaffe och té, som bidrog till att ”dra” folk ur sina respektive arbetsområden och mötas och prata med andra som arbetar i huset. Medarbetare hade även möjlighet att gå undan och göra kreativa saker till exempel bygga med lego.

Byggnaden gav gruppen en känsla för vad universitetet skulle kunna uppnå uppe i Science Village, såklart anpassat för verksamhetens behov. En sak som stod ut med byggnaden var att Microsoft hade tagit en längre tid med sin projektering för att se till att de verkligen fick med allt de ville ha, så kallad ”value engineering”.

Bilder från studiebesök på Science City Lyngby och Microsoft Domicile

Fakta Microsoft Domicile

Fakta Microsoft Domicile
Plats: Lyngby, Danmark
Byggnadsår: 2015
Yta: 18 000 m2
Arkitekter: Henning Larsen

Gruppbild på deltagarna för dagens studiebesök

Text: Cecilia Schubert, kommunikatör för Lunds universitets Science Village-etablering.

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Studieresor