Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Rapport om LUs etablering vid SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer att ge svar på frågor som krävs för att kunna gå vidare i processen. Där kommer frågor att besvaras som rör hur arbetet bör organiseras, planeras och kommuniceras samt ange en tidsplan. Allt detta sker under förutsättning att Universitetsstyrelsen tar ett beslut om att LU ska etablera verksamhet i Science Village.

Beredningsgruppen har nu upplösts och tackar för sig men en ny grupp kommer att fortsätta berätta vad som händer på denna blogg.

Vänliga hälsningar
Sven Lidin – Beredningsgruppens ordförande

Ladda ned rapporten Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS (PDF)

december 7, 2018