Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Per Mickwitz: ”Utdaterade lokaler banar väg för Science Village, men god planering viktig”

Gästblogginlägg från Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling.

You can locate the English version of this blog here.

Bild från rundtur på fysiska institutionen. Från vä: Joachim Schnadt, prefekt fysiska institutionen, Per Eng-Johnsson, föreståndare Lunds lasercentrum, Per Mickwitz, vicerektor, Knut Deppert, professor aerosolfysik, och Erik Swietlicki, professor kärnfysik. Bild: E. Lytken.

Jag hade förmånen att i början av hösten göra två spännande rundturer på både kemiska och fysiska institutionerna. Jag är verkligen tacksam över att ha fått chansen att utforska dessa fängslande miljöer, med labb, föreläsningssalar och kontor. Som vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling är det spännande att besöka olika delar av campus och se hur verksamheten bedrivs. Rundturerna satte också fingret på varför vår etablering i Science Village är så angelägen.

Visningarna gav mig inte bara massor av ny information utan också många skratt och delade upplevelser med mina kollegor inom kemi och fysik, samt med projektgruppen för Science Village-etableringen. Med på kemiska institutionen hade vi även deltagare från SVS AB.

Vad gäller rundturerna så var de mycket lärorika. Det som verkligen överraskade mig var hur centrala dragskåpen var för det sociala livet på kemicentrum. De doktorander jag pratade med berättade att de tillbringar en mycket stor del av sin arbetstid vid dessa dragskåp och de visade sig vara epicentret för social interaktion. Man träffar sina labbgrannar och pratar vetenskap över en kopp kaffe, eller i detta fall, en kemisk lösning.

Doktorand vid ett av de många dragskåp som finns på kemiska institutionen. Studenter och forskare spenderar en stor del av sin tid vid dessa dragskåp. Bild: C. Turner.

En annan insikt som blev tydligare genom besöket på kemicentrum var vikten av logistik. Att noggrant tänka igenom hur lokalerna ska användas innan man börjar bygga är avgörande. Jag är inte en expert på att planera labbbyggnader, men det var tydligt att väl genomtänkta nya byggnader kan göra livet mycket enklare för både forskare och teknisk personal. På Science Village kan logistiken bli mycket bättre än den är på kemicentrum idag.

Teknisk kompetens från verksamheten

På fysiska institutionen fick jag lära mig om vibrationers påverkan på experiment. Det är viktigt att minimera vibrationer när man bygger labb och experimentlokaler. Det är något som vi måste ha med oss när vi planerar Science Village-etableringen. Denna insikt betonar ännu mer behovet av att involvera medarbetare med specialkompetens i processen för att skapa ett funktionellt lokalprogram. De som har arbetat med detta i många år känner sina mikroskop, lasrar och annan utrustning utan och innan. Deras insikter är ovärderliga för att uppnå institutionernas specifika behov i Science Village. Det var därför extra roligt att höra att projektgruppen har startat ett tekniknätverk som samlar teknisk kompetens från de båda institutionerna för att regelbundet diskutera dessa frågor. Det första mötet hade en imponerande uppslutning med 30 deltagare!

Diskussionen om slumpmässiga och planerade möten var också fascinerande. Studenter, lärare och forskare behöver platser att mötas och prata. Var ska man annars diskutera den senaste upptäckten eller planera nästa experiment? Att försöka hitta sätt att mötas i Science Village för alla medarbetare och studenter blir centralt för projektgruppen att utreda vidare och planera in i lokalprogrammet. 

Attraktivt campus för våra studenter

En inspirerande och praktisk studiemiljö som erbjuder en mångfald av studieplatser, undervisnings- och labblokaler samt prisvärda restauranger och caféer är ytterligare viktiga faktorer för att skapa ett lockande campus där studenterna trivs. Detta var något som kom upp med de studenter som jag mötte under visningarna.

Sammanfattningsvis öppnade dessa rundturer mina ögon för utmaningar och möjligheter som väntar oss med Science Village-etableringen. Lokalerna vi har idag är långt ifrån optimala, även om det är möjligt att göra forskning som resulterar i ett nobelpris i dem. Om vi kan ta tillvara på den kompetens och de insikter verksamheterna har och kombinera dem med kompetensen som finns på LU Byggnad är jag övertygad om att vi i Science Village skapa de bästa förutsättningarna för framtidens forskning.

Så, tack till kemiska och fysiska institutionerna för att ni öppnade era dörrar och delade era skratt och insikter med mig. Det var en minnesvärd rundtur som jag kommer att bära med mig länge, och jag ser med spänning fram emot vad som väntar oss i vår gemensamma resa mot vetenskapens utveckling.

Gästblogginlägg av Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling.

Bilder från båda rundturer:

oktober 9, 2023

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Gästblogg Rundtur