Visa expanderat
maj 21, 2019 | lusciencevillage

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att …
 • Byggnader
 • Etablering på Brunnshög
 • Grundutbildning
0 Kommentarer
april 9, 2019 | lusciencevillage

Om Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
april 9, 2019 | lusciencevillage

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). …
 • Etablering på Brunnshög
 • Evenemang
0 Kommentarer
december 7, 2018 | lusciencevillage

Rapport om LUs etablering vid SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 30, 2018 | lusciencevillage

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 29, 2018 | lusciencevillage

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 28, 2018 | lusciencevillage

Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 20, 2018 | lusciencevillage

Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 19, 2018 | lusciencevillage

Förslag om etablering i Science Village

Varför kommer denna del av rapporten innan den är inlämnad till Universitetsstyrelsen Beredningsgruppen vill gärna publicera den del av rapporten som innehåller förslaget till …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
Nyare inlägg Äldre inlägg