Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Mer nanoteknik för alla när NanoLund nysatsar

Inom några år flyttar Lund Nano Lab in i nya, dubbelt så stora, lokaler i Science Village. Nysatsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med målet att förbättra villkoren för människor och klimat genom nanoteknik.

– Nu händer det på riktigt. Runt om i samhället använder vi lösningar med nanoteknik i vardagen. Det kan till exempel handla om att med hög precision diagnosticera cancer eller att använda osynliga komponenter som gör att vi kan bygga in solceller i byggnader, säger Anders Mikkelsen, professor i synkrotronljusfysik och som tillträdde som ny föreståndare för NanoLund årsskiftet 2020-2021.

Fokus för forskningen vid Lund Nano Lab är att ta fram och undersöka, karaktärisera, särskilda nanopartiklar och material med unika egenskaper för ett stort spann av användningsområden. Forskarna liknar partiklarna vid tunna nanotrådar, bara någon procent av tjockleken av ett hårstrå, som utgör en nyckelroll som komponent i de nya materialen. Hållbarhet och människors hälsa är två prioriterade områden som dessutom har en tydlig samhällsnytta.

Dubbelt så stor yta

Verksamheten i det befintliga labbet på Professorsgatan i Lund invigdes 2007 och samlar idag 150 personer från ett 80-tal verksamheter. Sedan 2016 bedöms lokalerna ha nått maximal kapacitet. De 600 kvadratmetrarna anses begränsa den utveckling och utvidgning som behövs för hålla sig kvar i den internationella framkanten. Därför planeras nu för mer än dubbelt så stor yta och stora investeringar i ny teknik på Science Village, den samlingsplats för forskning och näringsliv som byggs i nordöstra Lund och omfattar bland annat forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

– Vi kan se många möjligheter och vill gärna utveckla samarbetet mellan forskare och industrin, När vi nu planerar för en nybyggnad är det viktigt att vi skapar en miljö med allt från grundforskning och tillämpad forskning till att knyta till oss industrin så att vi också kan bidra till produkter som kommer att användas i vardagen, säger Anders Mikkelsen.

Idag menar han att det kan vara svårt för forskare att se industrins behov, och svårt för industrin att se hur den kan använda sig av forskning som bedrivs inom nanoteknik för att ta fram nya lösningar och exempelvis minska energiförbrukning. Förhoppningen är att NanoLund, som en del av Science Village med MAX IV och ESS, blir en mötesplats där forskning, inkubatorer, start-ups och utveckling av produkter till industrin kan ske på samma ställe.

– Tillsammans kan vi få saker och ting gjorda. Vi vill utveckla den här sortens samverkan och vi behöver mer plats för att göra det. Om vi vill att vår forskning också ska skapa nya företag och föda nya idéer till industrin så är det viktigt att vi har utrustning på plats som vi behöver för att hålla oss i internationell framkant, säger Anders Mikkelsen.

Läs hela artikeln på Lunds universitets nyhetssida – lu.se

Skriven av: Ola Isaksson
Text redigerad av: Bodil Malmström