Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Kemiska institutionens etablering i Science Village

Kemiska institutionens (KILU) styrelse ställde sig vid sitt möte i februari 2021 bakom en PM gällande institutionens etablering i Science Village. Enligt dokumentet bör KILU i sin helhet etableras i Science Village. Dokumentet är ställt till Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. De båda fakulteterna har i en gemensam skrivelse uttalat sig om KILUs beslut.

// Science Villagegruppen

Läs mer:
2021-02-23 Kemiska institutionens etablering i SV (PM) (PDF)
2021-02-26 Svar från LTH och Natfak om KILUs etablering (PDF) 

mars 17, 2021

Inlägget postades i

Alla blogginlägg Lokalprogram