Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Event: Informationsmöte om Science Village-etableringen (Etapp 2)

Datum: 8 juni 2023
Tid: 13:30-14:30 (13:15-13:30 fika)
Var: Rydbergs sal, Fys: H418, Fysicum

Presentation

Ladda ned presentation som hölls under informationsmötet (14 MB, PDF)

Om informationsmötet

THIS EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH

Varmt välkomna till informationsmöte gällande Lunds universitets Science Village-etablering (Etapp 2). Verksamhetsprojektet ger en uppdatering från arbetet, bland annat från de designdialoger som hållits under våren och som engagerat flera representanter från verksamheten, samt vad som planeras inför hösten.

Presenterar gör bl.a. projektledare för verksamhetsprojektet, Charlotta Turner, professor vid kemiska institutionen, och Charlotte von Brömssen, projektledare LU Byggnad och för LU:s campusutveckling.

Mötet är öppet för anställda på fysiska och kemiska institutionerna samt EIT, och studenter, men andra intresserade som har koppling till berörda verksamheter är också välkomna. Mejla Cecilia Schubert (cecilia.schubert@science.lu.se) för att anmäla dig om du vill delta fysiskt.

Du kan även delta online. Mejla Cecilia Schubert (cecilia.schubert@science.lu.se) så får du en kalenderinbjudan samt Zoom-länk innan mötet börjar.

De som deltar fysiskt bjuds på en kopp kaffe och kaka innan start. Serveras från kl. 13.15.

Informationsmötet organiseras av verksamhetsprojektgruppen och hålls på engelska.

Mer information

Läs mer om organisationen kring Lunds universitets Science Village-etablering (Etapp 2) – naturvetenskap.lu.se

Vill du ha utskick från LU i Science Village-bloggen? Mejla lusciencevillage@science.lu.se för att bli uppskriven på mejlutskickslistan.

Inlägget postades i

Alla blogginlägg