Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Etableringen i Science Village – nu tar vi nästa steg

Detta inlägg publicerades först på Science Village-kontorets blogg. Bloggen och kontoret är nu nedlagda och inlägget publicerades därmed på LU i Science Village-kontorets blogg.

Nu när året drar sig mot sitt slut blickar vi på kontoret tillbaka på det gångna året samtidigt som vi berättar om nästa steg i Lunds universitets Science Village-etablering.

Remiss, omfattningsförslag och vägen framåt

I början av året arbetade fakultetssamordnarna Knut Deppert och Charlotta Turner fram omfattningsförslag med sex olika scenarier för hur en etablering av kemi och fysik skulle kunna se ut i Science Village. Fler än 50 möten med över 1000 personer i olika konstellationer genomfördes. Omfattningsförslaget med scenario 5 och scenario 6 skickades på remiss under våren och vi mottog väl genomtänkta och noga förberedda svar från er, vilket vi är tacksamma för. Stort tack också för det arbete ni lade ned på att formulera den riskanalys som gjordes över etableringen. Tack vare er kan fakulteterna nu komma framåt i processen. Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har valt att gå vidare med ett av dessa scenarier, scenario 5, och i oktober skickades en anhållan till rektor om fortsatt utredning.

Websända samtal från kontoret

SV-kontoret  har inte bara gått igenom remissvar, vi har även organiserat flera frukost- och lunchsamtal på olika teman, ledda av kontorets koordinator Eva Åkesson. Vid det senaste samtalet gästades vi av Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, och Annika Olsson, rektor vid LTH. De diskuterade möjligheter och utmaningar med en Science Village-etablering. Extra glada blev vi när vi fick höra att flera av er sett inspelningen tillsammans i lunch- och fikarummen!

Öppet Hus och andra besök

Besöken till kontoret har varit många, allt från intensiva arbetsmöten och workshops till spontanbesök och drop-in vid Öppet Hus. Vi har tagit emot besök från universitetet i Söröst-Norge, Université Paris-Saclay och Malmö universitet, intresserade av LU:s etablering. Våra gäster har fått möjlighet att leka lite då de byggt hus med klossar och lego och läst Kalle Anka på besök på ”KVAX IV”. Tack till alla ni som kom – vi är tacksamma för de idéer och tankar ni bidragit med och ert engagemang för processen.

SV-kontoret har under året även haft erfarenhetsutbyte med Chalmers, Ångström, MAX IV, Skissernas och med Nanolab Science Village som ligger steget före etapp 2. Vi har också träffat flera forskare vid LU, bland annat från Arkitektur och Byggd Miljö, för att ta tillvara den interna kompetensen. Allt kan inte beskrivas vad SV-kontoret gjort under året men det har varit fantastiskt lärorikt år – den kompetensen tar vi med oss in i det fortsatta arbetet.

Utställning och information om Science Village-etableringen

Det material och de kartor som utformats för att visualisera Lunds universitet i Science Village och etableringsprocessen har samlats ihop till en ambulerande utställning. Utställningen kommer att ställas ut på olika fakulteter, institutioner och andra mötesplatser på campus under nästa år. Vill ni att utställningen ska synas hos er, kontakta oss gärna.

Science Village-kontoret flyttar

Science Village-kontoret flyttas från IKDC till naturvetenskapliga fakultetens kansli. Vill du besöka oss 2023 är adressen: Astronomihuset, Sölvegatan 27 i Lund. Vi på kontoret ser fram emot en samlokalisering, nya kollegor, ännu närmare samarbete och fler möjligheter att nå ut med information, både på naturvetenskapliga fakulteten och på LTH.

Rektorsbeslut om fortsatt utredning

Beslut av rektor Erik Renström igår, den 15 december, gav grönt ljus till fakulteterna att gå vidare i processen. En styrgrupp har utsetts med vicerektor Per Mickwitz som ordförande. Dekan för naturvetenskapliga fakulteten och rektor för LTH, en representant från LU Byggnad samt en studentrepresentant ingår i styrgruppen. Styrgruppen ska tillse att framdrift av projektet sker, att tidplan hålls samt besluta om arbetsgrupper. Med rektorsbeslutet på plats kommer projektledare och biträdande projektledare utses av fakulteterna. Arbetet sätter igång med full fart efter helgerna då en tidplan med aktiviteter ska vara klar senast 2023-03-01 och lokalprogrammet ska vara färdigställt 2023-12-30.

Under nästa år ser vi på SV-kontoret fram emot att fortsätta stötta LTH och naturvetenskapliga fakulteten i arbetet med att etablera verksamhet i Science Village.

Science Village-kontoret vill återigen tacka alla som deltagit och engagerat sig i arbetet under årets gång. Vi tillönskar er alla en God Helg och ett Gott Nytt År!

december 16, 2022

Inlägget postades i

Alla blogginlägg SVkontoret