Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

november 29, 2018 | lusciencevillage

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i …
  • Alla blogginlägg
  • Studentreflektioner
  • Verksamhetsreflektioner
0 Kommentarer
november 15, 2018 | lusciencevillage

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) är Lunds universitets största studentkår som studiebevakar för ungefär 9000 studenter. TLTH är, vid sidan av Lunds naturvetarkår, …
  • Alla blogginlägg
  • Studentreflektioner
0 Kommentarer
november 13, 2018 | lusciencevillage

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög

Det finns vissa grundförutsättningar och utmaningar som behöver adresseras och lösas om en flytt till Science Village Scandinavia (SVS) ska vara möjlig. Gemensamt vill …
  • Alla blogginlägg
  • Studentreflektioner
  • Verksamhetsreflektioner
0 Kommentarer
september 20, 2018 | lusciencevillage

Synpunkter från Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet

Den 4 april i år (2018) hade Beredningsgruppen ett möte med företrädare för Akademiska Föreningen (AF) och Kuratorskollegiet (KK). Beredningsgruppen informerade om sitt pågående …
  • Alla blogginlägg
  • Studentreflektioner
0 Kommentarer