Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

november 12, 2020 | lusciencevillage

Dekanbrev från Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens styrelse fattade beslut den 4 november om omfattningen av en etablering i Science Village. Samtliga anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten fick ett dekanbrev …
  • Alla blogginlägg
  • Etableringsprocessen
  • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
november 12, 2020 | lusciencevillage

Dean’s Bulletin from the Faculty of Science

The Board of the Faculty of Science decided on 4 November on the scope of an establishment in Science Village. All employees at the …
  • Alla blogginlägg
  • English
  • Etableringsprocessen
  • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer