Lunds universitet i Science Village

Lunds universitets etablering i Science Village

Sida 1 / 1

juni 23, 2021 | lusciencevillage

Stafettpinnen för Science Village-etableringen lämnas över!

Norr om Lund, i Brunnshög, växer en ny stadsdel fram. Till inte ringa del beror detta på de två stora vetenskapliga infrastrukturerna MAX IV …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lusciencevillage

Kemiska institutionens etablering i Science Village

Kemiska institutionens (KILU) styrelse ställde sig vid sitt möte i februari 2021 bakom en PM gällande institutionens etablering i Science Village. Enligt dokumentet bör …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
november 12, 2020 | lusciencevillage

Dekanbrev från Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens styrelse fattade beslut den 4 november om omfattningen av en etablering i Science Village. Samtliga anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten fick ett dekanbrev …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
november 12, 2020 | lusciencevillage

Dean’s Bulletin from the Faculty of Science

The Board of the Faculty of Science decided on 4 November on the scope of an establishment in Science Village. All employees at the …
 • Alla blogginlägg
 • English
 • Etableringsprocessen
 • Naturvetenskapliga fakulteten
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

LTH-beslut om större etablering i Science Village

Nu är det klart: LTH förlägger delar av sin verksamhet till Science Village på Brunnshög i Lund. Det beslutades LTH:s styrelse under fredagens möte. …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Grundutbildning
0 Kommentarer
oktober 30, 2020 | lusciencevillage

Sammanfattning av idéskiss över LU:s etablering i Science Village

Över sommaren jobbade bolaget Jais arkitekter fram en idéskiss för hur Lunds universitets etablering i Science Village skulle kunna se ut. Idéskissen bygger dels …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
maj 21, 2019 | lusciencevillage

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Grundutbildning
 • Lokalprogram
0 Kommentarer
april 9, 2019 | lusciencevillage

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
 • Workshops och evenemang
0 Kommentarer
december 7, 2018 | lusciencevillage

Rapport om LUs etablering vid SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer …
 • Alla blogginlägg
 • Etableringsprocessen
0 Kommentarer