Sida 2 / 5

november 28, 2018 | lusciencevillage

Corpus Medicums tankar om etablering på SVS

I dagsläget är inte en fysisk flytt till SVS något som verkar aktuellt för majoriteten av de studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 20, 2018 | lusciencevillage

Juridicum och HTs tankar kring en Brunnshögetablering

Både Juridicum och HTs dekaner anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög optimalt och att detta kan innefatta en etablering …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 19, 2018 | lusciencevillage

Förslag om etablering i Science Village

Varför kommer denna del av rapporten innan den är inlämnad till Universitetsstyrelsen Beredningsgruppen vill gärna publicera den del av rapporten som innehåller förslaget till …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 15, 2018 | lusciencevillage

TLTH – Skeptisk till en flytt ut till Brunnshög

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) är Lunds universitets största studentkår som studiebevakar för ungefär 9000 studenter. TLTH är, vid sidan av Lunds naturvetarkår, …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 13, 2018 | lusciencevillage

Studenternas synpunkter på flytten till Brunnshög

Det finns vissa grundförutsättningar och utmaningar som behöver adresseras och lösas om en flytt till Science Village Scandinavia (SVS) ska vara möjlig. Gemensamt vill …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 7, 2018 | lusciencevillage

Tankar om en framtid för Kemi på Brunnshög

Det första mötet beredningsgruppen hade i våras var med prefekten för Kemi och en studeranderepresentant. Eftersom kemiska institutionen (KILU) har haft en inspirationsdag den …
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 7, 2018 | lusciencevillage

Vad anser LTH om en etablering?

Beredningsgruppen har träffat rektor, prorektor, vicerektor på LTH och två studeranderepresentanter från TLTH.
  • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer