Sida 1 / 5

En illustration över hur det nya labbet skulle kunna se ut.
mars 12, 2020 | lusciencevillage

Viktigt steg för nytt NanoLab på Science Village i Lund

LTH:s styrelse har beslutat att gå vidare i processen att etablera ett nytt NanoLab på Brunnshög. Labbet som går under namnet NanoLab Science Village …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
Monica Almqvist,
november 12, 2019 | lusciencevillage

Vattenhallen siktar på en framtid på Brunnshög

Artikel först publicerad i Lunds universitets magasin (LUM) 7 november 2019. – Det finns inte plats för två science center i Lund, så vi …
 • Byggnader
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
maj 21, 2019 | lusciencevillage

Arbetet med etablering av verksamhet i SVS-området fortsätter

Verksamhetsbeskrivningar från berörda verksamheter tas nu fram och bearbetas. Ny- eller ombyggnation är ingen ovanlig sysselsättning vid vårt universitet. En allmän erfarenhet är att …
 • Byggnader
 • Etablering på Brunnshög
 • Grundutbildning
0 Kommentarer
april 9, 2019 | lusciencevillage

Om Lunds universitets etableringsarbete i Science Village

En projektgrupp har tillsatts för att fortsatta arbetet kring en etablering i Science Village.  Arbetsgruppen består av projektledare Olle Söderman och Knut Deppert, som …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
april 9, 2019 | lusciencevillage

Brunnshög – stafettpinnen förs vidare!

Under 2018 arbetade en arbetsgrupp, under ledning av Sven Lidin, fram ett underlag för beslut om LUs framtida etablering på Brunnshög (underlag finns här). …
 • Etablering på Brunnshög
 • Evenemang
0 Kommentarer
december 7, 2018 | lusciencevillage

Rapport om LUs etablering vid SVS

Rapporten är nu inlämnad till Universitetsstyrelsen, vilken kan komma att fatta ett beslut redan den 14 december. Den förstudie som därefter behöver inledas kommer …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 30, 2018 | lusciencevillage

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Brunnshög

Oproportionerligt fokus på SVS och Brunnshög Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (Samhällsvetarkåren) menar att LU inte får glömma bort hur en eventuell etablering på Brunnshögsområdet …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer
november 29, 2018 | lusciencevillage

LUNA – Ser stora risker med en flytt till Brunnshög

Lunds naturvetarkår (LUNA) studiebevakar för ca 1450 helårsstudenter och är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars medlemmar och utbildningsområden berörs i …
 • Etablering på Brunnshög
0 Kommentarer